Klachtenegeling

Klachtenregeling

Werkwijze

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst dan dient u dit eerst kenbaar te maken aan de trainer of medewerker van Van der Luyt Trainingen om hen de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse op te lossen.
Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u uw klacht schriftelijkvoorleggen aan de directie van Van der Luyt Trainingen. Uw klacht wordt altijd behandeld door een onafhankelijk medewerker, die zelf
niet bij de gedraging die tot de klacht heeft geleid, betrokken is. U wordt door ons binnen 10 werkdagen, schriftelijke of via e-mail, op de hoogte gesteld wie de klachtbehandelaar is.

Termijn klachtafwikkeling

Als u een klacht heeft ingediend bij Van der Luyt Trainingen krijgt u binnen 10 werkdagen een schriftelijk reactie, per e-mail of per brief.  Is het voor ons niet mogelijk om binnen deze termijn uw klacht te beantwoorden, dan laten we u dat schriftelijk of per e-mail weten.
Natuurlijk leest u in ons bericht ook op welke termijn u dan wel een reactie van ons kan verwachten.
De uiterlijke termijn waarop een klacht afgehandeld dient te zijn bedraagt 6 weken na ontvangstdatum.
Indien uw klacht niet in behandeling wordt genomen, ontvangt u binnen 10 werkdagen, schriftelijk onze inhoudelijke reactie.

Beroepsmogelijkheden

Als er geen overeenstemming wordt bereikt bestaat er een beroepsmogelijkheid middels de Rechtbank van Den Haag.